Regler for OK SKÆRMEN’s Klubmesterskaber

§1. Som klubmester kåres den orienteringsløber, som ved divisionsmatchens op/ned-rykning opnår største forbedring af km-tiden i forhold til et gennemsnit beregnet på baggrund af resultaterne i de foregående 2 divisionsmatcher og årets Sjællandsmesterskab-lang. Til udregning for begyndermesterskabet bruges kun divisionsmatcherne.

§2. Klubmesterskabet består af 4 klasser:

  1. Senior-Mester-Svær (sort og blå).
  2. Senior-Mester-Mellemsvær (gul).
  3. Ungdoms-Mester (indtil 20. år inklusiv).
  4. Begynder-Mester.

§3 Hvis der i en af klasserne ikke er en løber med en tidsforbedring i det sidste løb, vil den løber, som har den mindste tilbagegang, blive klubmester.

For Senior-Mester-Svær gælder specifikt, at en gennemsnitlig kilometertid skal være beregnet ud fra baner med DOF-klassificering ”svær orientering” (sort og blå).

§4. Senior-Mester-Svær vinder klubbens vandrepokal. Ungdoms-Mester vinder klubbens vandrefad. Årstal og vindernavne indgraveres.
Senior-Mester-Mellemsvær og Begynder-Mester vinder til lejligheden indkøbte præmier.

§5. Hvis ikke alle de fire løb kan afvikles, træffer bestyrelsen beslutning om hvilke løb, der så skal gælde til klubmesterskabet. Dette bekendtgøres medlemmerne.

(Vedtaget af bestyrelsen februar 2016 og gældende fra 2016)

Hjemhørende i Værløse