Kategoriarkiv: Mødereferat

Referat fra BM 14/9-2017

Referat bestyrelsesmøde d. 14. september 2017 kl. 19.30

Hos Kirsten, Ravnehusparken 35, 3500 Værløse/Hareskovby

 Til stede: Jesper Sørensen, Per Hougaard, Lars Christoffersen, Michael Laustsen, Kirsten Witt, Søren Christensen

Dagsorden

 1. Valg af referent: Jesper Sørensen
 2. Godkendelse af referat
  Opfølgning på aktioner – Se nedenfor.
 3. Aktivering af den lidt passive del af klubben
  1. Grillpølserne til divimatchen
   God ide men den spredte start ødelagde ”mødet”.
  2. Indlæg fra Jørn, Mogens og Karoline – vedhæftet separat ”Input til idédebat”
   God ide.
   Aktion: Ved næste divimatch uddeles opgaver efter ”lodtrækning” (evt. kagebagning).
  3. Føler i månedsbrevet vedr. hver anden lørdag
   Ingen respons, men vi prøver den 7/10 kl. 10 samt 11/11.
   Aktion: 7/10 Jesper og Lars sørger for kort. Michael er postudsætter. Kirsten laver indbydelse.
   Michael laver løb 11/11.
  4. Månedsbrevet – fortsætte – ændre – ??
   Aktion: Per finder nogle af de gode gamle månedsbreve frem til Søren.
 4. Pointløb – salg ud af huset
  1. Gladsaxe Idræt – 29/9-17 fra Hareskovhallen
   Aktion: Søren og Mogens arrangerer kort powerpoint introduktion og pointløb.
  2. Kvikmarkens Privatskole
   Materiale tilsendt
  3. AB Håndbold – Afholdt med 14 deltagere – etableret på 1½ uge
   Succesfuldt løb på faste poster.
   Aktion: Søren laver oplæg til salgs annonce for std. løb til hjemmeside.
 5. Aktivitetslisten
 6. Opsamling på sommeren
  1. Triangelmatch 5-6/8
   Vi vandtJ Næste år til Sverige skal sælges bedre i klubben.
   Vi overvejer placering af vores løb om 2 år.
  2. Klubaften med SI 24/8
   Gode baner. Få deltagere, ca. 20.
   Aktion: Per indkøber stræktidsprinter.
  3. Divimatch 3/9
   36 deltagere fra klubben!
   Der er 32 tilmeldte til næste løbJ
  4. Familieløb 9/9
   3 voksne og 3 børn på trods af regnvejr. God bane. Bør gentages.
  5. Sommer- og sensommercup –
   Godt arrangement men få deltagere (de samme) fra Skærmen. Skal på aktivitetsplan.
   Aktion: Søren reklamerer for facebook i næste månedsbrev.
 7. Jubilæumsløbet 15/10
  Der har været funktionsleder møde. Ingen problemer.
  Lars henter udstyr hos Mogens Jørgensen.
 8. Næste bestyrelsesmøde
  Torsdag den 23/11-2017 hos Kirsten.
 9. Eventuelt
  1. Furesøkortet:
   Bestyrelsen har ikke været involveret i arbejdet men har givet Mogens fuldmagt til at arbejde videre med det på klubbens vegne. 
   Aktion: Søren ringer til Peter fra Farum.
  2. Skovcup
   Per har talt med koordinator for evt. at tilbyde et løb forår 2018. Per vil gerne stå for arrangementet men mangler banelægger. Møde 27/9, men vi kan ikke deltage.
   Aktion: Per
  3. Karruselløb
   Aktion: Michael laver et løb efterår 2018
  4. Hjemmeside
   Resultater mangler på hjemmeside.
   Aktion: Lars og Jesper

Referat fra BM 19/4-2017

Bestyrelsesmøde d. 19. april 2017 kl. 19.30

Hos Søren, Æblevangen 63, 2765 Smørum

Til stede: Søren, Steen, Per, Lars og Kirsten

Afbud: Jesper, Michael og Jesper Sørensen

Dagsorden

 1. Valg af referent.

Kirsten blev valgt.

 1. Godkendelse af referat

   Opfølgning på aktioner

Sportsdag i Hareskov. Kirsten kontakter formand for HIF

 1. Kaffebord på Skandrups Alle.

Kirsten har meldt os til hos formanden for HMB

 1. Find Vej Dagen – Oprettet, og så skal rammen udfyldes

Lørdag d. 29 april.

Der skal sættes plakater op, skoler, bibliotek og evt Rema1000

                      Kirsten tager Hareskov skole og Steen tager de 3 skoler i Værløse

                      Kirsten spørger Rema1000.Vi må gerne hænge op

                      Søren udsender en mail til klubbens medlemmer.

 1. PR-arrangementet 3 lørdage i maj – Kirsten

Der skal laves en ny plan for tovholder. Aktion Kirsten

Kirsten lægger et opslag på Hareskov gruppe om rekrutteringsdage i maj.

Er udført

 1. Divimatch 30. april og nærklubløb 14. maj – Fordeling af opgaver

Lars køber en sækkevogn.

Søren udsender en opgaveliste til divimatch sammen med bemanding af aktiviteter.

Kirsten kontrollerer billederne fra fotoorienteringskortet til 10 juni.

Lars og Kirsten laver en drejebog til 10 juni.

 1. Aktivering af medlemmer/frivillighedstjek

Søren udsender opråb om at få medlemmerne mere aktive med udgangspunkt i Miraklet i Rold.

 1. Rapportering til kommunen jfr. mail fra Steen d. 8. april

Vi forholder os afventende.

 1. Bestyrelsens ansvarsområder.

Søren laver en liste over bestyrelsens opgaver.

 1. Sommer Lege

                      Vi deltager ikke

 1. Aktivitetsplan version 0417

Ingen kommentarer.

 1. Afviklede/aflyste arrangementer

Jubilæumsfest aflyst p.g.a. manglende tilslutning

 1. Funktionslisten

Funktionslisten blev opdateret og lægges på hjemmesiden.

 1. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 21 juni kl 19.30 hos Per, Hesselvangen 3, Ganløse

Intet til eventuelt

                      24 april 2017

Referat fra BM 28/3-2017

Bestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2017 kl. 19.00 hos Kirsten, Ravnehusparken 35, 3500 Værløse. 

Tilstede: Søren Christensen, Lars Christoffersen, Jesper Sørensen, Kirsten Witt, Michael E Lausten, Jesper Gottlieb

DAGSORDEN

 1. Valg af referent.
  Jesper S. valgt.
 2. Godkendelse af referat. http://www.ok-skaermen.dk/?p=1541

Opfølgning af aktioner.

 • Tilmelding til find vej dagen stadigt udestående. Aktion Lars.
 • /rekrutterings arrangement:
  1. Tovholder mangler. Aktion Søren
  2. Arrangement skal på Facebook: Skærmen, Hareskov gruppen samt hjemmeside. Aktion Kirsten, Lars.
 • Fotoorientering: Aktion Lars og Kirsten arbejder videre.
 • Vi laver sprintbane. Aktion: Kirsten ringer til formand for fodboldklubben.
 1. Generalforsamling den 23. februar 2017
  1. Fremtidige forslag skal begrundes.
  2. Bestyrelsen skal fremover overveje hvilke forslag er til vejledende debat og hvilke der er beslutnings forslag.
  3. Bestyrelsen vil fremover forsøge at finde referent og dirigent uden for egne rækker.
  4. Ros til Hakon for rollen som dirigent.
 1. Jubilæumsfest lørdag den 25. marts 2017 med opsamling fra generalforsamlingen
  1. Ud fra hvad vi har hørt på generalforsamlingen:
   1. Klubben giver 150kr/pers
   2. Egenbetaling 250kr, børn 100kr.
 • Den øgede egenbetaling, samt at receptionen gik 3000kr. under budget, gør at der kan være levende musik.
 1. Facebook jfr. Carl-Henrik mail af 24. januar – vedhæftet
  1. Aktion: Søren
 1. Affaldsindsamling 2. april 2017 – Dansk Naturfredningsforening

Mulighed: http://tur.dn.dk/affaldsindsamlinger/20210

Oprette egen indsamling under DN

Vi arrangerer i Store Hareskov:

 1. Hjemmeside, Facebook: Aktion Jesper/Lars
 2. Tilmelding til Dansk naturfrednings forening (giver link). Aktion Søren
 3. Spørg Mogens om levering af kort. Aktion Søren
 4. Tovholder: Søren
 5. Visitkort skal med i skoven. Forslag: Store Hareskov, Hareskoven Station som udgangspunkt.
 6. 2017 Aktivitetsplan. Version 0217
  1. Triangelmatch 5-6/8.
  2. Apr. affaldsindsamling
 1. Oplæg vedhæftet
  1. Vi arbejdere videre.
 1. PR-arrangementer i maj – Tovholder – korttryk inden 8. april!!

Se pkt. 2.

 1. Klubstøtte den mesterskabsløb
  • Vi vil gerne støtte medlemmer der deltager i SM, DM, VM med halvdelen af startgebyret.
  • Næste bestyrelsesmøde 19 Apr.. hos Søren.
  • Søren sender billeder til Furesø idrætsråd.
  • Der blev talt om ny muligheder for at få fat i unge mennesker og større deltagelse til ugentlig træning.