Kategoriarkiv: Mødereferat

Referat fra klubaften med emnet ”Skærmens fremtid – hvor er vi 2020? ”

Klubaften med emnet ”Skærmens fremtid – hvor er vi 2020? ”

Torsdag den 29. oktober kl. 19-21 i Hareskovhallen

Til stede: Søren, Eva, Naja, Ida, Hakon, Carl Henrik, Svend Erik, Steen, Per, Ulla, Lars, Vivi og Kirsten

Dagsorden:

1) Velkomst ved Carl Henrik. Søren blev valgt som ordstyrer.

 • Minna Sejr fortæller om erfaringer med familieorientering.

Minna Sejr har meldt fra, hvorfor Carl Henrik refererede fra et tidligere møde med Minna Sejr.

Efter Carl Henriks indlæg var der mange interessante forslag til hvad klubben skulle gøre og hvor vi skal bevæge os hen. De forslag som kom frem er i tilfældig rækkefølge liste op nedenfor

 • Beslutning om hvad klubben vil – koncentrat fra idékataloget nederst

Forårskoncept med 4 søndagsløb (gerne 4 søndage i træk) for medlemmer samt venner og bekendte. Parløb kan være en del af konceptet. Løbet må gerne slutte i nærheden m af en divimatch eller et andet o-løb i en anden skov. Løbene skal have udgangspunkt fra samme punkt og på samme tid af dagen. Banelægning kan ske ud fra faste poster.

Visitkort til alle klubbens medlemmer, som kan uddeles f.eks ved løb i skoven til andre løbere.

Facebook og hjemmeside involveres. Det er godt med god aktivitet på siderne

Foldere med kort over faste poster lagt i kasser i skoven (sammen med øvrige kort over skoven).

Idekatalog:

 1. Visitkort til udlevering ved løb i skoven
 2. Ekstremløb
 3. Parløb
 4. Fliers til ophæng i firma, reklame opslag
 5. Nyt navn (Lars) Orientering er støvet?
 6. Event hvor man kommer ud i skoven. Hareskov Event.
 7. Klubsamarbejde (Steen)
 8. Familie, venner, kolleger,
 9. Forårsrekrutterings kampagne, do efterår
 10. Fotoorientering
 11. Lægge foldere (Findveji folder) i kasser i skoven
 12. Søndagsløb slut med en konkurrence, evt Skovlystløb (sponsor)
 13. Lave baner på faste poster
 14. Tilbyde et event for firmaer, papkasse med konceptet
 15. Bjælke på vores hjemme side om Event
 16. Konkurrence løb for skoleklasser, promovere sporten
 17. Hareskov medborgerforening
 18. Løb, hvor man skal have en gæst med, tvunget.

Referat af bestyrelsesmøde 10/9-2015

DAGSORDEN

 1. Valgafreferent. Lone
 2. Godkendelseafreferat.

 Opfølgning af aktioner:

Der er behov for en egentlig procedure i forbindelse med betaling for firmaarrangementer. Proceduren bliver: Carl-Henrik sørger for at videresende mailoplysninger på kontakt hos firma til Steen. Steen indhenter relevante oplysninger og udsender regning.

 1. 2015Aktiviteter.
  •   Divimatch d. 20. og 27. september. Carl Henrik sørger for koordinering af telt mv. og Kirsten indkøber/koordinerer forplejning til begge divimatcher.
  • Vejvalgsaften d. 1. oktober. Lars skal lave vejledning til at overføre GPS-rute til vejvalgsaften. Der er mulighed for at benytte/gennemgå løb fra begge divimatch. Lars udsender indbydelse.
  •   C-løb d. 11. oktober. Melding fra funktionsledermøde: Der er styr på det.
  •   Condes-aften d. 12. november. Temaet vil være de basale funktioner og særligt henvende sig til nybegyndere.
  • Juleløb d. 27. december. Koncept ikke på plads. Kirsten tager kontakt til Vinni og Peter angående mulig løbs-idé. Alternativt er der en idé om kurveløb f.eks. som stjerneløb.
  • Kåring af årets klubmester. Grundlag for klubmesterskab foreslås ændret, da det ikke er gennemskueligt hvordan det afgøres. Det besluttes, at basere afgørelsen på to divimatcher og SM, mens den tredje divimatch er udslagsgivende. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. Carl-Henrik laver udkast til formulering af grundlag for beregning af klubmesterskabet forud for mødet.
 2. Rekruttering.
  Bestyrelsen har holdt møde med DOF-repræsentant og fået tilknyttet en mentor (Minna Sejr). Familieorientering er et muligt koncept. Gentagne arrangementer er en vigtig faktor, med samme udgangspunkt/startsted og koncept hver gang.
  For at få skabt opmærksomhed om tilbuddene, er der gode erfaringer med at hæfte sig op på andre arrangementer (startskud til løbsrække), f.eks.:

 Naturens dag (september)

 •   Værløse byløb
 •   Skovens dag
 • Find vej i-dagen (forår)
 •   Flyvestationen og tilbyde trailløb + lette baner (f.eks. i forbindelse med indvielse af fotoorientering) – dog henvender dette sig til en anden (voksen) målgruppe.
 • Klubbens C-løb (efterår)
 • Nytårsfortsæt (dvs. løbsrække i januar/februar)

  Bestyrelsen indkalder til klubmøde omkring ”Klubbens fremtid – hvor er vi 2020?”. Torsdag d. 22. oktober. Eva laver udkast til invitation + retter henvendelse til Minna Sejr.

  Dagsorden

  1)  Oplæg fra klubben om grundlag for at gå aktivt ind i rekruttering

  2)  Minna Sejr fortæller om erfaringer med familieorientering

  3)  Bestyrelsen fremlægger mulige idéer og forslag

  4)  Tid til løs drøftelse blandt de fremmødte

  5)  Beslutning om hvad klubben vil.

 1. Triangelmatch2016.
  OK Skærmen skal finde skov og hytte, måske Bureskov. Måske Kirsten som stævneleder?
 2. Træningfordeunge.
  To træninger afholdt. Forslag om at gøre reklame for det gode tilbud i månedsbrev mv. hvis konceptet gentages.
 3. www.klublivdanmark.dk
  Konceptet giver mulighed for at få mikrosponsorater, hvis medlemmer handler i de tilmeldte butikker og net. OK Skærmen er tilmeldt. Bestyrelsesmedlemmerne skal tjekke, om forretningerne vil være relevante at handle i før vi sætter mere i værk. Brugernavn: xxxx, password: xxxx. (Fjernet fra referat)
 4. Materielinvesteringer.
  •   Søren undersøger alternativer til stænger, der vil være nemmere at sætte ud og montere SportIdent-brikker på.
  •   Overvejelser om stræktidsprinter – det vurderes, at behovet ikke modsvarer investeringen.
 5. C-løb 16. oktober 2016.
  Ulla Hooge som stævneleder og Niels Hamborg som banelægger.
 6. Hjemmesiden.
  Ny hjemmeside kører – den ser flot ud og er funktionel. Kun enkelte ting mangler. STOR ros til Jesper for indsatsen.

11. Klubarrangement 28. maj 2015.
Godt arrangement. Tak til Jesper og Naja for baner og Kirsten for at arrangere mad.

12. Tilbud om o-løb på faste poster 21. maj 2015.
Vellykket firmaarrangement med omtrent 15 glade og ihærdige deltagere.

13. Tilbud om at fare vild i skoven 4. juni 2015.
Orienteringsløb henvendt til HareTri – dog kun to fremmødte.

14. Uddeling af Nordea-fonden 19. juni 2015.
Fin notits med foto bragt i FuresøAvis d. 23. juni. Der er indkøbt fem nye SportIdent- brikker for beløbet (4375 kr.).

15. Klubarrangementet den 19. august 2015.
Flot arrangement med gode baner og dejlig mad. Tak til Svend Erik for banelægning og Kirsten (igen) for indsatsen i køkkenet.

16. Evt.

 •   OK73 ønsker at anvende Store Hareskov til SM Nat i 2016. Bestyrelsen ser ingen problemer i dette, da løbsformat og baner afviger fra klubbens C-løb.
 •   Næste bestyrelsesmøde planlagt torsdag d. 19. november hos Søren 19.30.