dofmini klipsmal

O-teknik i ti trin


Af: Carl-Henrik Guldbæk, Skærmen Værløse
Klippet direkte fra O-Posten nr.3, 2002

Link til Carl-Henriks TRÆNINGS-PLAN  (som er et Word.doc i et separat vindue)

Formålet med skemaet nedenfor er, at nye og mindre rutinerede o-løbere hurtigt skal kunne få overblik over grundlæggende orienteringsteknik, så de hurtigt kan lære at finde vej.
Det giver en god start, og gør det sjovere at løbe o-løb. Herudover kan mere rutinerede o-løbere få hjælp til at blive mere bevidste om orienteringsteknik. Forhåbentlig kan det forbedre orienteringen og give færre bom.
De ti punkter rummer de "hoveddele", som orienteringsteknik indeholder. Eller sagt på en anden måde - det er "stammen". Forfiningen af orienteringstekniken grener sig ud derfra.
Det er min idé, at nye o-løbere skal indøve orienteringsteknikken trin for trin. Det kan måske gøres på ca. 1 1/2 time, hovedsagelig i skoven og under kyndig vejledning. Den mere rutinerede o-løber bruger mere ubevidst og flydende orienteringsteknikken.
De ti trin kan kan også udleveres til et o-løb i forbindelse med en hvervekampagne.

1. Orienter kortet mod nord

Kortet skal vende sådan, at terrængen-standene og signaturerne på kortet er parallelle.

2. Vejvalg

Når du vælger vejen til næste post, skal du lede efter den rute, der ser ud til at:

3. Tommelfingergrebet

Tommelfingergrebet betyder, at tommelfingeren holdes lige ved siden af det sted på kortet, hvor du befinder dig.

4. Skridttælling

På en kendt strækning kan du måle, hvor mange dobbeltskridt du bruger, når du går 100 meter, og hvor mange dobbeltskridt du bruger på at løbe 100 meter. Ved at kende din skridtlængde kan du bedre kontrollere, hvor langt du kommer i et terræn uden tydelige terrængenstande.

5. Læs frem på kortet

Brug tommelfingergrebet. Del turen til næste post op i delstræk og bestem næste sted på kortet, som du med sikkerhed vil kunne finde i naturen. Brug kompasset til at vende kortet mod nord. Vend dig selv, så du ser i løbsretningen.

6. Vælg orienteringspunkterne

Vælg nogle tydelige terrængenstande, som du skal komme forbi på den rute, du har valgt.
Men vælg kun et antal, der er tilstrækkeligt til at sikre, at du følger den valgte rute - i reglen ikke mere end fire for hver delstrækning.

7. Find orienteringspunkterne

Undervejs skal du registrere, når du kommer forbi de terrængenstande, du har valgt på kortet. Så har du styr på, hvor du er. Husk at flytte tommelfingeren med frem.

8. Grovorientering

Start ruten til næste post med grovorientering.
Det er sjældent nødvendigt at tælle skridt.
Hold kun øje med få, men velvalgte og tydelige terrængenstande.
Læg din rute, så den følger linier i terrænet (veje, grøfter, skovkanter osv.) eller ender i en terrænlinie (et opfang), du ikke kan undgå at ramme fx en vej på tværs, et åbent område, en grøft på tværs eller et hegn osv.

9. Finorientering

Slut med finorientering tæt ved posten.
Sæt løbehastigheden ned, evt. må du gå. Koncentrer dig om at finde detaljer i terrænet, der kan lede dig frem mod posten.
Fra det sidste sikre udgangspunkt ind til posten er skridttælling et godt hjælpe-middel.

10. Bomteknik

Før eller siden går det galt, og kortet passer ikke længere med de terrængenstande, der er omkring dig: Du har bommet!
Stop op og prøv at rekonstruere, hvad der er gået galt.
Hvornår var du senest sikker på, hvor på kortet du befandt dig?
Hvor langt har du cirka bevæget dig, siden du vidste, hvor du var?
Findes der i nærheden en tydelig terrængenstand, som må være til at finde på kortet?
Hvad du har passeret, og findes der et sted på kortet, hvor de terrængenstande er i samme rækkefølge, som du har set dem?
Kan du få svar på nogle af disse spørgsmål, kan du ofte finde det rette punkt.
Hvis du stadig ikke kan finde, hvor du er på kortet, må du bruge tid og kræfter på at løbe tilbage til det sidste sted, hvor du havde kortkontakt. Du kan også sikre dig, at kortet virkelig vender rigtigt (mod nord), og mere chancebetonet løbe frem mod et sikkert opfang i nærheden af posten.

O-posten, 3/2002

klipsmal dofminiDOF 2002