PLAN  FOR  ORIENTERINGSTEKNIK

1.      Formål

Formålet med plan for orienteringsteknik er at give orienteringsløbere (O- løbere) en sådan viden og sådanne færdigheder, at O- løbere kan anvende orienteringskort, kompas og kan finde vej i terræn i dagslys.

 

2.      Mål

Ved afslutning af den gennemførte plan skal O- løberen under anvendelse af orienteringskort og kompas kunne gennemfører et 4 km. mellemsvært O- løb i dagslys med gode vejvalg og uden at bomme. Tid til O- løbet i forhold til alder og køn.

 

3.      Indhold

·        Anvendelse af orienteringskort, kontrolkort og baneafmærkning.

·        Vende kortet mod nord.

·        Overvejelse om vejvalg.

·        Anvendelse af tommelfingergrebet.

·        Anvendelse af afstandsmåling.

·        Anvendelse af ”læs frem på kortet”, vælge orienteringspunkter og finde orienteringspunkterne.

·        Anvendelse af grov- og finorientering.

·        Anvendelse af bomteknik.

·        Anvendelse af kompaskurser.

·        Anvendelse af IOF- symboler.

 

4.      Tid

I forhold til terræn, interesse og erfaringsgrundlag der opnås i de enkelte lektioner.

 

5.      Kontrol

Slutkontrollen gennemføres som et mellemsvært O- løb med tid i forhold til alder og køn.

 

Plan for Orienteringsteknik

LEK. NR.

TID

EMNE

MÅL

BEMÆRKNINGER

1

Anvendelse af O-kort

 

Indhold

·        O-kort heruder:

·        Signaturforklaring.

·        Målestoksforhold.

·        Ækvidistance og kurver.

·        Misvisning.

·        Kontrolkort.

·        Baneafmærkning (start, poster og mål på kort og i terræn).

2

Orientere kortet mod nord.

Ved lektionens afslutning skal O- løberen kunne vende kortet sådan, at terrængenstandene og signaturerne på kortet er parallelle både med og uden kompas.

Indhold

·        Kompastyper gennemgås.

·        Orientering efter solen.

3

Vejvalg.

Ved lektionens afslutning skal O- løberen kunne vælge vejen til en post der ser ud til at:

·        være hurtigst (vej/sti er hurtigere end ujævnt terræn).

·        være sikrest (med terrængenstande på kortet som let kan genkendes i terrænet).

·        have det sidste sikre udgangspunkt så tæt på posten som muligt.

Indhold

·        Overvejelser om vejvalg.

·        Sidste sikre udgangspunkt.

 

Et sikkert udgangspunkt er en terrængenstand, som du kan finde på kortet og med sikkerhed kan genfinde i naturen.

4.

Tommelfingergrebet.

Ved lektionens afslutning skal O- løberen kunne anvende tommelfingergrebet.

Indhold

·        Tommelfingergrebet.

Tommelfindgergrebet betyder, at tommelfingeren holdes lige ved siden af det sted på kortet, hvor du befinder dig.

5.

Skridttælling.

Ved lektionens afslutning skal O- løberen kende sine dobbeltskridt gående og løbende på 100 m og gennemføre distancen med en præcision på plus/minus 8 m.

Indhold

·        Skridttælling.

6.

læs frem på kortet, vælge orienteringspunkter og finde orienteringspunkter.

Ved lektionens afslutning skal O- løberen vælge en delstrækning mod posten, på denne delstrækning vælge orienteringspunkter på kortet og udpege orienteringspunkterne undervejs.

Indhold

·        Læs frem på kortet.

Bestem næste sted på kortet, som du med sikkerhed vil finde i naturen (en delstrækning til posten).

·        Vælg orienteringspunkterne.

Vælg nogle tydelige terrængenstande, som du skal komme forbi på den rute, du har valgt (i reglen max 4 for hver delstrækning).

·        Find orienteringspunkterne.

Undervejs skal du registrere, når du kommer forbi de terrængenstande, du har valgt på kortet.

 

7.

Grovorientering og fin-orientering.

Ved lektionens afslutning skal O- løberen kunne følge terrænlinier og bruge et opfang samt lave finorientering til posten.

 

Indhold

·        Grovorientering.

Start ruten til næste post med grovorientering.

Det er sjældent nødvendigt at tælle skridt.

Hold kun øje med få, men velvalgte og tydelige terrængenstande.

læg din rute, så den følger linier i terrænet (veje, grøfter, skovkanter osv.) eller ender i en terrænlinie (et opfang), du ikke kan undgå at ramme fx en vej på tværs, et åbent område, en grøft på tværs eller et hegn osv.

·        Finorientering.

Slutte grovorienteringen med finorientering tæt ved posten.

Sæt løbehastigheden ned, evt. må du gå. koncentrer dig om at finde detaljer i terrænet, der kan lede dig frem mod posten.

8.

Bomteknik.

Ved lektionens afslutning skal O- løberen kunne anvende bomteknik.

Indhold

·        Bomteknik.

Stop op og prøv at rekonstruere, hvad der er gået galt.

Findes der i nærheden en tydelig terrængenstand, som må være til at finde på kortet?

Forsøg at huske, hvad du har passeret, og prøv at finde et sted på kortet, hvor de terrængenstande findes i den rækkefølge, som du har set dem.

Hvornår var du senest sikker på, hvor på kortet du befandt dig?

Kan du få svar på nogle af disse spørgsmål, kan du ofte finde det rette punkt.

Hvis du stadig ikke kan finde, hvor du er på kortet, må du bruge tid og kræftet på at løbe tilbage til det sidste sted, hvor ud havde kortkontakt. du kan også sikre dig, at kortet vender rigtigt (mod nord), og chancebetonet løbe frem mod et sikkert opfang i nærheden af posten.

9.

Kortlæsningsevnen.

Ved lektionens afslutning skal O- løberen have øvet og forbedret sin kortlæsningsevne.

Indhold

·        Øve færdighederne i at oversætte kort til terrænet.

Kan fx gennemføres ved et linieløb hvor det primært er kortet, der læses med stor præcision og efterfølgende oversættes til terræn.

·        Øve færdighederne i at oversætte terræn til kort.

Kan fx gennemføres som en bom- øvelse i et detaljerigt område.

Indlæse terrænet til kort. Positionsbestemme.

10.

Præcisionsorientering.

Ved lektionens afslutning skal O- løberen kunne følge en vanskelig rute i terrænet (indlagt på kortet) og indlæse terrængenstande op til 250 m fra den indlagt rute.

Indhold

·        Præcisionsorientering.

Følge en vanskelig rute afmærket på kortet og fx indlæse terrængenstande udenfor ruten.

11.

Udføre afstandsmåling, holde retning og  indlæse retning til næste post.

Ved lektionens afslutning skal O-løberens kunne holde afstanden i længden med plus/minus 10% og i siden med 15 procent samtidigt med, at retningen til næste post indlæses.

Indhold

·        Udføre afstandsmåling på kort og i terræn, holde retning med kompas og samtidig indlæse retning til næste post.

Kan fx udføres som et stjerneløb med stjernen i et lavere end det omkringliggende terræn. Fra stjernen (centrum) måles afstanden til post 1. Retning holdes til post 1. Undervejs indlæses retning til post 2. Den målte afstand omsættes i terrænet. Tilsvarende fra post 1 til post 2. Tilsvarende fra post 2  til stjernen. Øvelsen fortsætter tilsvarende til post 3, 4 og tilbage til stjernen osv. Korte afstande.

Øvelsen kan gennemføres med flere løbere samtidigt.

12.

Udføre afstandsmåling, holde retning, foretage kortlæsning og indlæse retning til næste post.

Ved lektionens afslutning skal O-løberens kunne holde retningen til posten med 10 % i bredden samtidigt med kortlæsning undervejs og at retningen til næste post indlæses.

Indhold

·        Udføre afstandsmåling, holde retning, foretage kortlæsning og indlæse retning til næste post.

Lektionen gennemføres som lektion 11 men med længere til posterne.

13.

Holde retning uden kompas.

Ved lektionens afslutning skal O- løberen kunne holde en retning til en terrængenstand fra en lige stie/vej med en præcision på 20 % i bredden.

Indhold

·        Øve at holde retninger uden brug af kompas.

Øvelsen kan fx udgå fra en lige sti eller vej.

14.

Lange kompaskurser.

Ved lektionens afslutning skal O- løberen kunne foretage en kompaskurs med en præcision på 10% i dybden og 10% i bredden i let gennemløbelig  skov og 15% i dybden og 15% i bredden i svært gennemløbelig skov.

Indhold

·        Lange kompaskurser.

15.

Korte afstande mellem poster.

Ved lektionens afslutning skal O-løberen kunne finorientere i så høj fart som muligt og foretage hensigtsmæssige valg mellem kompaskurser og vejvalg til posten.

Indhold

·        Finorientering i så høj fart som muligt.

Hurtig væk fra posten i den rigtige retning.

16.

Korte og længere afstande mellem poster.

Ved lektionens afslutning skal O- løberen kunne foretage hensigtsmæssige veksling mellem grov- og finorientering herunder brug af kompaskurs.

Indhold

·        Veksling mellem grov- og finnorientering.

17.

Kurveløb.

Ved lektionens afslutning skal O- løberen kunne følge vej til posten ved hjælp af kurverne på O- kortet, herunder kunne foretage hensigtsmæssige vejvalg.

Indhold

·        Kurveløb.

Kan evt. gennemføres på et O- kort, hvor der kun er kurver.

18.

Grovorientering og kompaskurser.

Ved lektionens afslutning skal O- løberen kunne foretage hensigtmæssige valg mellem grovorientering og kompaskurser.

Indhold

·        Vekslen mellem grovorientering og kompaskurser.

Længere strækninger hvor O- løberen tvinges til at kombinere grovorientering og kompaskurser.

19.

O- løb uden kompas.

Ved lektionens afslutning skal O- løberen kunne finde vej til posten uden brug af kompas og forbedre sin retningssans.

Indhold

·        O- løb uden kompas.

Stigning i sværhedgraden til posterne.

Formål: Øve færdighederne i at læse kort til terræn og omvendt samt holde retninger (retningssans).

20.

IOF- symboler

Efter lektionens afslutning skal O- løberen kunne redegøre for og anvende IOF- symbolerne.

Indhold

·        IOF- symboler.

Efter en gennemgang af symbolerne kan repetitionsfasen indlæges kortvarigt i andre lektioner.

21.

FARSTA (gaflinger) O- løb.

Efter lektionens indhold skal O-løberen bedre kunne håndtere stressfaktoren ved en samlet stafetstart.

Indhold

·        Øve stress- faktoren til stafetorienteringsløb.

Gennemføres med mange O- løbere samtidigt. Få poster og korte afstande mellem posterne. Herefter samlet start igen.

22.

Vejvalg

Efter lektionens indhold skal O- løberen på 6 sekunder kunne vælge et hensigtsmæssigt  vejvalg på 900 m mellem to poster.

Indhold

·        Vælge vejvalg på O- kort fra tidligere O- løb. Stigende sværhedsgrader med kortere og kortere tid til vejvalget.