Månedsbrev for OK Skærmen, Værløse

 

August 2014

 

Mest aktuelt:

DM Mellem den 23. august 2014 i Nørreskoven.

Divisionsmatchen den 31. august 2014.

Projekt unge til o-sporten via Facebook. Se sidst i månedsbrevet.

 

1. KLUBRELATEREDE ARRANGEMENTER

·         Torsdagstræningen. Start kl. 17.15 fra Hareskovhallen.  Der løbes efter o-kort.  Nogle træningsløb vil stadig foregå i Store Hareskov til kontrol af poster til vores store C-løb den 12. oktober 2014.

·         Triangelmatchen den 16. - 17. august 2014. Invitationen er genfremsendt og tilmelding afsluttet.

·         Divisionsmatchen i 5. division 2014 den 31. august 2014. Snart til tasterne. Medbring selv kaffe og te.

·         DM i Nørreskoven den 23. august 2014. Jeg vil gerne slå på tromme for dette DM i klubbens baghave. Her har du en mulighed for at komme til et DM på cykel. Benyt muligheden. Du får en orienteringsoplevelse på gode og svære baner. Tilmeldingsfristen er fredag d. 8. august 2014.

 

2. ØVRIGE ARRANGEMENTER I 2014

·         http://www.do-f.dk/  Løb jf. Dansk Orienteringsforbunds (DOF) hjemmeside. Se under stævner og kalender.

·         http://www.ok73.dk/cms/  ved OK 73. Du er velkommen til at deltage. Det koster 25. kr.

 

3. LØBSRESULTATER

  • Mogens deltog i perioden 5.-13. juli 2014 i ”Five Days of Italy 2014”, som var et følgeløb til VM for eliten. Her var nogle af de bedste løbere i verden opfordret til at deltage, og Mogens fik en fornem 8. plads efter 5 løb herunder et løb i sprint. Der var 35 deltagere i Mogens´ klasse. Det er tredje år i træk med et meget flot internationalt resultat.

 

4. GENNEMFØRTE  ARRANGEMENTER

Kirsten og jeg deltog den 24. juni 2014 med en stadeplads på Flyvestation Værløse, hangar 72. Mogens havde før denne dag nytegnet et o-kort over området. Vi gik sammen om et stade med DOF ved direktøren Michael Sørensen og Anne Marie V. Kamilles. Direktøren for DOF har skrevet følgende til klubben om arrangementet:

”Kære Kirsten, Carl Henrik og Mogens

Tak for i går – og en stor tak for indsatsen ved vores fælles stand ved Naturstyrelsens arrangement på Flyvestation Værløse i forbindelse med Miljøministerens offentliggørelse af den nationale friluftspolitik og Friluftslivets idékatalog.

Anne Marie og jeg er enige om, at det var en rigtig god dag, og at arrangementet var et vigtigt sted for os at vise orienteringssporten, Find Vej og dets muligheder frem, hvilket vi håber, I er enige i, selvom man selvfølgelig kunne have ønsket en endnu større deltagelse fra lokalområdet.

Også en stor tak til Mogens for den hurtige fremstilling af et kort, som vi kunne bruge til den sprint- og quizbane, som vi sendte deltagerne ud på.

Jeg har vedhæftet et par billeder af vores fine stand, som I naturligvis kan bruge, som I ønsker.

 

Med venlig hilsen

 

Michael Sørensen

Direktør

Dansk Orienterings-Forbund”

 

På dette link kan der læses mere om arrangementet. http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2014/jun/friluftslivets-id%C3%A9katalog-blev-fejret-i-vaerloese/

 

 

5. BILLEDER

Et af de tre billeder fra klubbens stade den 24. juni 2014 på Flyvestation Værløse:

 

 

6. BLANDET

  • Den nye skolereform træder i kraft her i det kommende skoleår. Her er der stor rift om at få fx foreninger til at bidrage med undervisning (en lærer vil også være tilstede), fx i f.m. et undervisningsforløb i orienteringsløb (orienteringslære). Eleverne skal i den nye skolereform bevæge sig mere fysisk end tidligere. DOF har fremragende undervisningsmaterialer om skoleorientering. Hvis du er interesseret, kan du henvende dig til undertegnede. Det er undervisning mod betaling, som skal aftales med den enkelte underviser.
  • Peter Hansen fra Herlev har meldt sig ind i klubben. Han har allerede været igennem et introduktionsforløb. Hjertelig velkommen.
  • Projekt unge til o-sporten via Facebook. Se den vedhæftede fil. Et godt tilbud til klubbens unge. Her er referatet om projektet fra det sidste klubledermøde:

Status på ”Orienteering Runners Copenhagen” v/projektkoordinator Camilla Bergmann.

Projektet fik et beløb på 50.000, kr. fra Østkredsens Venner stillet til rådighed med henblik på at hverve nye medlemmer til klubberne.

Der har været mellem 6 og 40 deltagere til løbene, som arrangeres og koordineres af de 5 m/k i trænergruppen. Al kommunikation via Facebook.

Der er etableret et samarbejde med Wonna Sport (en app. hvor man kan se, hvad der foregår af sportsaktiviteter i Københavnsområdet).

Der er indkøbt kompasser, skærme, beachflag, m.v., så der ikke skal hentes materiel i depotet, samt for at synliggøre projektet.

De foreløbige forventninger anses for at være opfyldt, bl.a. fastholde/gen-rekruttere tidligere løbere og få nye løbere til sporten.


Kommentarer fra salen:

- Spørgsmål om fastholdelse.

- Evt. spørge deltagerne ved en evaluering om fremtidige ønsker og vilje til at fortsætte på længere sigt.

- Prøve nye initiativer i løbet af efteråret.

Hermed Link (manglede !) til Facebookgruppen, så alle klubber kan få adgang til materialet og sende det ud til de medlemmer, der kan være interesserede i at melde sig ind:

 

Med venlig hilsen

 

Carl-Henrik

Formand