ORIENTERINGS-LØB: en sport for både HJERNE og HJERTE !

HAR DU LYST TIL AT MOTIONERE –

  • men har du svært ved at komme i gang ?
  • eller taber du hurtigt interessen for bare at løbe alene rundt på veje og fortorve ?
  • eller tror du er blevet for gammel til at dyrke sport ?
  • eller søger du en spændende idræt, hvor koncentration og teknik er i højsædet
  • en idræt du kan dyrke og vende tilbage til hele livet,
  • en idræt der kan dyrkes hele året, uden sæsonstop,
  • eller en idræt hvor motionister- og eliteudøvere regnes for lige værdifulde ?
  • SÅ VIL ORIENTERINGSLØB LIGE VÆRE NOGET FOR DIG !
    HER BESTEMMER DU SELV FARTEN, UANSET ALDER, KØN, FYSISK FORM.

Det kan du selvfølgelig ikke vide, før du har prøvet !!

Har du lyst til at prøve orienteringssportens udfordringer og glæder så klik her.

Orienteringsløbets ide

er at finde den hurtigste vej i ukendt terræn med kort og kompas som de eneste hjælpemidler. I et orienteringsløb skal deltagerne finde en række poster, hvis beliggenhed i skoven er markeret på et kort. Posterne skal opsøges i en bestemt rækkefølge, men det er op til dig, hvordan du finder vej.

Klik her for kort teknisk beskrivelse af ORIENTERINGS-LØB.

Orienteringsløb er en individuel idræt

som kombinerer den ensomme, intense naturoplevelse i et ukendt terræn med et tæt klub-fællesskab ved den efterfølgende diskussion af, hvordan problemerne blev løst. Der er mulighed for at sammenligne med andres resultater. I starten må man give sig god tid til kortlæsningen for at være sikker på at komme den rigtige vej, og når så teknikken bliver bedre – er fysikken også blevet bedre.

Orienteringsløb er alligevel en familie-sport

som er velegnet til familier, hvis medlemmer hver for sig kan løbe og konkurrere på deres eget niveau uanset alder, køn, erfaring og kondition. Orienteringsløb sikrer, ved et og samme løbe-stævne, passende udfordringer til aktive udøvere i alle aldre og på tværs af køn og teknisk kunnen – fra begynder-børn til verdensstjerner.

Orienteringsløb er også en begyndervenlig idræt

for uanset hvilket alderstrin eller sværhedsgrad, man starter på, kan man efter meget kort tid selv finde vej rundt på en orienteringsbane. Ikke så hurtigt måske – men meningsfyldt og med et indtryk af oplevelser – der giver lyst til gentagelser.
Klubbens rutinerede løbere hjælper gerne nye igang.

Orienteringsløb aldrig kedeligt “motions-løb”

for der skal hele tiden tages stilling til hvilket vejvalg, der er bedst og man skal hele tiden sammenligne kort og terræn. Ind imellem bliver der dog tid til at nyde, at motionen foregår i den fri natur. Vi løber orienteringsløb året rundt, så der er ingen sæsonstop.

Orienteringsløb er også en motionsvenlig idræt.

Orienteringsløb tilbyder motionister usædvanlig gode betingelser. Den fysiske træning sker samtidig med den åndelige tilfredsstillelse det er at lære at finde rundt i naturen på en orienteringsbane.

Orienteringsløb er ikke kun et spørgsmål om løbe-kondition

men er en teknisk krævende idrætsgren, hvor forskellige beslutninger skal træffes under fysisk og tidsmæssigt pres. Herved stilles der krav til både udøverens planlægningsevne og beslutsomhed såvel som til den fysiske formåen.
Når du løber i skoven, kan du selv bestemme dit vejvalg og dit tempo. Du er alene i naturen, uden tilskuere og uden konkurrenternes umiddelbare pres, så du kan man selv fastsætte det tempo, du føler du kan klare.
Der er ingen som griner fordi du er nødt til at gå et stykke – for at få pusten igen.

Orienteringsløb er en samværsbetonet idræt.

Oplevelserne i skoven giver altid grundlag for en hyggelig “eftersnak”.
Man tager ud til løb – løber hver for sig i skoven på de baner – der er passende for fysik og teknisk stade – og så er der bagefter en masse at snakke om.
Man trænger til at udveksle glæder og ærgrelser med andre deltagere – og vil gerne se – hvordan de andre har båret sig ad med at finde rundt. Hvordan gik det dig ? Havde du også den svære post derovre ? Hvordan løb du fra post 7 til 8 ?. Tror du ikke, det havde været sikrere at løbe udenom ? o.s.v. Der opstår et hyggeligt samvær – som vi sætter meget stor pris på.
Ikke mindst fordi der her ikke er noget skel mellem “topløberne” og “motionisterne”.

Orienteringsløb er også en ideel topidræt

med mange danske og især nordiske verdensstjerner.
O-sportens danske elite støttes af TEAM DANMARK, og der kan opregnes adskillige danske verdensmestre, for tiden er det danske herre-stafet-hold regerende. De krav der stilles til topløberen er en meget stor koncentrationsevne og en sikker tankevirksomhed under et meget højt fysisk pres. O-løbere er blandt de mest konditionsstærke sportsudøvere. Jo hurtigere et orienteringsløb skal gå og jo sværere det er, desto større krav stilles der til beslutsomhed og orienteringsteknik. Selv på 14 km. lange elitebaner kan det være sekunder der er afgørende for placeringen, men tidsstudier foretaget på verdens bedste orienterings-løbere viser klart, at det er den orienterings-tekniske kunnen, der er den afgørende faktor. Det er hurtigheden og sikkerheden i kort-læsningen, der betyder mest for resultatet.

Orienteringsløb er kort sagt en idræt:

– der kan dyrkes hele livet i alle aldre af alle i familien – der kan dyrkes året rundt – hvor du selv bestemmer om du vil konkurrere eller motionere – hvor du selv bestemmer på hvilket niveau, du vil konkurrere – som stiller visse krav til fysik og teknik og – hvor du får motion, naturoplevelser, og samvær med andre.
I dag løbes orienteringsløb på specielt fremstillede kort over skovene, som vi selv fremstiller. Fremstillingen sker ved anvendelse af computer og kortene er meget flotte og ekstremt nøjagtige.
Ved løb og stævner etablerer (og siden afvikler) vi alle faciliteter poster, kiosk, børnepasningstelt, tidtagnings- og computersystemer, toiletter m.v. på en sådan måde, at der ikke i naturen efterlades spor efter vores aktiviteter. Orienteringsløb arrangeres i tæt samarbejde med skovens folk på en sådan måde, at gener for dyre- og planteliv minimeres.

redigeret af OK SKærmen feb.2018