Klubbens Formål

Orienteringsklubben Skærmen blev stiftet 15. februar 1957 og er hjemmehørende i Furesø Kommune.
Klubbens formål er:
– at samle og inspirere orienteringsløbs-interesserede til dyrkelse af O-løb på alle niveauer og
– at virke til fremme for orienteringsidrætten.

O-løb er en meget individuel idræt, men medlemmernes engagement i vores fællesskab og i klubbens sociale liv er grundlaget for klubbens virke.

Vi er organiseret i Øst-Kredsen af DOF (Dansk Orienterings-Forbund) under DIF.
Vi holder kurser i orienteringsteknik, arrangerer lokale trænings- og konkurrence-løb, deltager i andre klubbers løb rundt omkring i landet (mest i Nordsjælland), og organiserer klubture og sociale arrangementer i forbindelse hermed.
Hver uge året deltager vi i Karruselløb (træningsløb) i skovene i Nordsjælland. I vinter-halvåret i week-enden, i sommer-halvåret på en hverdag. Hver week-end i sommerhalvåret deltager vi i konkurrence-løb i skovene på Sjælland.
Vi deltager også i den årlige Øst-kreds-divisions-turnering og i en årlig klub-konkurrence mod en svensk og en dansk o-klub.
Vi deltager i mange større arrangementer forskellige steder i landet såsom Spring-Cup, Påske-løbet, Sjællandsk Tre-dages og Danmarks-Mesterskaberne både individuelt og for stafet-hold. Ved stafet-løb samarbejder vi med to andre nordsjællandske klubber.
Vi producerer og sælger flotte, flerfarvede og meget nøjagtige kort over de nærmeste skove (Hareskovene m.v.), som er vores “idrætsanlæg”. Der anvendes moderne computer-teknik baseret på omhyggelig rekognoscering, og kortene opdateres jævnligt.
Formanden udsender et månedsbrev pr. e-mail til medlemmerne, som ellers generelt informeres via denne hjemmeside.
Alle medlemmer modtager 6-8 gange årligt DOFs medlemsblad “O-Posten”.