Kategoriarkiv: Set og Sket

Tirsdags og Torsdags træning starter igen

Hej OK Skærmen

Det lysner for vores træninger😊

Hvis vi overholder de regler, som er beskrevet i de vedhæftede informationsbreve, kan vi stille og roligt komme i gang igen og få lidt klubliv.

Vi gør følgende:

B&U-træning genoptages næste tirsdag kl. 16.00 med start fra skovsiden af Hareskov Station.

Der vil være 2 baner, lidt i hver sin retning og med skærme på posterne. Dermed kan nogle løbe den ene vej og andre den anden vej. De samme baner gentages tirsdag d. 5/5, så her byttes bane så alle får løbet begge baner.

 Hvad der så sker d. 12. maj vender jeg tilbage med.

 Velkommen tilbage i skoven på tirsdag d. 28/5!!!

 Den sædvanlige torsdagstræning kl. 17.15, men uden brug af hallen:

 Jeg ser muligheden at vi mødes og hilser på, går i skoven på Coronakortene fra hjemmesiden og mødes igen ca. 18.30 til 3. halvleg udendørs. Det kan gå her hvor vejret er godt😊

Giv lyd, hvis jeg skal printe kort – sort/hvid er ikke for nemt at løbe på.

Så kom endelig tilbage i rytmen fra før Corona. Håber at se mange af jer enten tirsdag kl. 16 eller torsdag kl. 17.15

Vi ses i Skoven – med afstand, men nu lidt organiseret😊

Med venlig hilsen
Søren

4029  5763

Corona: Alle klubbens arrangementer er aflyst indtil videre

For at begrænse risikoen for smittespredningen har klubbens bestyrelse besluttet at aflyse alle træninger og møder indtil videre. Herunder ungdomstræning tirsdage, torsdags træning og bestyrelses møder.

Pas godt på jer selv og hinanden. Vi glæder os til at samles på den anden side.

Vi henviser til myndighedernes anvisninger https://politi.dk/corona/ samt https://www.sst.dk/da/corona.

Idrætsorganisationerne har publiceret:
DOF: https://do-f.dk/dansk-orienterings-forbund/nyhed/8010-coronavirus-og-anbefalinger,
DIF: https://www.dif.dk/~/link.aspx?_id=651DB52B30E34CCB9B4AD18B173FB565&_z=z,
DGI: https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi

Juleløb – Resultat og billeder

Årets juleløb med Carl-Henrik som banelægger i Kirke Værløse.
Det blev en rigtig god oplevelse at løbe rundt i Kirke Værløse på Mogens’ fine Findveji-folder (se resultat nedenfor).
Bagefter fik vi Kirstens lækre menu i Kirke Værløse Idræts Klubs dejlige klubhus venligst lånt ud til lejligheden.

Klubmester 2019 blev Karen
Efter mange år som kasserer fik Steen en bog og starten til en skov.
Tak for din indsats, Steen
Klasse#DeltagerePoint
0-141Ulla og Henrik + 2 børn315
2Louise og Claus + 2 børn315
(+4min)
51-601Lars287
2Naja og Jesper258
61-701Karen og Bjarne346
2Søren334
71-991Ruth og Kirsten353
2Mogens341
3Svend Erik338
4Peter309
5Wagn + 2 unge kvinder308
6Steen307
7Vivi276
8Karen Margrethe249

Resultat og billeder fra Juleløb

30. December 2017 blev årets juleløb afhold. 

Banelægger var Mogens Hansen og løbet var lavet som fotoorientering med temaet steen i Lille Hareskov. 
Med 25 poster/steen på den længste bane var det lidt af en udfordring at kende stenene fra hinanden men de fleste klarede det.

Efterfølgende blev serveret flæskestegs sandwich orkestreret af Kirsten med god hjælp fra Søren. Det er altid godt:)

Vindere blev på bane:
Kort: Søren Christensen
Mellem: Ulla Jacobsen, Henrik og Katrine
Lang: Jesper Sørensen

Resultaterne kan ses her.

Klubmestrene blev også kåret. Se her.

Billeder fra arrangementet:

Klubmestre 2017 kåret.

Efter årets jule løb blev klubmestrene 2017 kåret.

Tillykke til:
* Senior mester:  Ulla Hooge
* Begynder mester: Valdemar Willumsen

Reglerne der ligger til grund for rangeringen findes her.

Resultat for senior mesterskab:

1 Ulla Hooge 10,1 13,6 74%
2 Hakon Mosbech 10.01 11,9 85%
3 Kirsten Witt 20,8 23,6 88%
4 Ulla Jacobsen 15,5 17,4 89%
5 Vivi Hansen 17,1 18,7 91,10%
6 Niels Hamborg 11,5 12,6 91,30%
7 Karoline Hooge 9,3 9,8 95%
8 Knud Torm 13,8 14,3 96%
9 Mogens Hansen 10,7 10,7 100%
10 Jesper Sørensen 11.02 10,8 104%
11 Leif Jensen 13,3 12 111%
12 Anna Mosbech 12 8,1 148%
13 Søren Christensen 14,6 9,6 152%
14 Svend Erik Jensen mangler klip    

Lærerig vejvalgs aften

Torsdag var vi samlet til en lærerig vejvalgs aften.

Vi tog udgangspunk i vejvalg ved seneste divimatch i Asserbo. Et udfordrende terræn, med mange længere stræk efter kompas.

Et par af løberne gennemgik deres overvejelser omkring vejvalg på deres bane.  Der var en god dialog, hvor klubbens erfarne medlemmer kom med gode og lærerige kommentarer.

Lars havde på forhånd lagt løbernes GPS spor ovenpå o-kortet, hvilket hjælper på hukommelsen omkring vejvalg:) 

Husk at det er ikke nødvendigt at have sit eget løb logget med GPS for at få noget ud af aftenen.

Alle havde en hyggelig og lærerig aften.

Stor tak til lars for forberedelse og afvikling af mødet.

Programmet Lars benyttede til at lægge GPS sporet på kortet var QuickRoute:

  1. O-kortet indskannes til JPG billede med PCens normale skanner program.
  2. GPS sporet eksporteres til GPX fil fra GPS-urets tilhørende PC program (Suunto-Movescount, Garmin-Connect, Endomondo, mv…) 
  3. QuickRoute programmet startes:
    1. O-kortet åbnes og GPS sporet tilføjes
    2. Man trækker i sporet med musen til det ligger korrekt på kortet.
    3. Kort med spor eksporteres til JPG eller PDF for udskrift mv.

Historisk Jubilæumstale

Klubbens jubilæumsreception i Hareskovhallen den 15/2 2017 var festlig med adskillige sange og taler. Se evt. billederne her.

Knud Torm holdt den historiske tale, som kan læses her:

Vi er i dag forsamlet her for at fejre OK Skærmens 60-års dag. Og det er just i dag, at klubben blev stiftet for 60 år siden. 

Jeg vil kort fortælle om baggrunden for oprettelsen og fortælle lidt om den senere historie, de fremgange og den ene krise, der har været i klubbens liv, og spå lidt om fremtiden.

Klubben blev oprettet af fire udbrydere fra KIF’s o-sektion: Poul Schilling Hansen, Kai Hollender Jensen, Vagn Olsson og Ove K. Jensen.

Sidstnævnte, som vi ikke kender så meget til, også fordi han hurtigt forsvinder ud af klubben igen, var kommet til KIF fra Stifinderne i Ålborg. De tre andre var københavnere eller måske rettere forstadskøbenhavnere. Disse stiftere skal vi så mindes i aften, synes jeg, ved at omtale dem her.

Jeg har selv kendt de tre førstnævnte, idet jeg blev medlem i 1962, og har dem i frisk erindring.

At stifte en ren, selvstændig o-klub var ikke en selvfølge dengang.

I den gamle Københavnskreds eksisterede der ikke en ren o-klub i forvejen. Skærmen bliver den første, men det er på et hængende hår, idet ROK (Reserveofficerernes Orienteringsklub) stiftes blot 10 dage efter.

Den mest fremtrædende af stifterne er Schilling. Han var på det tidspunkt formand for den nye Sjællandskreds. Han havde også været formand for o-sektionen i KIF. Han havde arrangeret stævner og lejre og været leder af landsholdet.

Derfor var klubben i stand til allerede i 1957 at arrangere det første ”Efterårsløb” med 207 deltagere. Lige siden har klubben afholdt dette løb om efteråret, og altid afholdt det som et kredsløb. Her holder klubben fanen højt.

Klubben havde dengang meget få medlemmer. I 1958 havde den 17 aktive og 5 passive medlemmer. Men for at en klub skal trives, og for at ikke alle straks slides op, må medlemsskaren jo være meget større end det. 

Der er så kommet medlemmer til hele tiden. Heldigvis. Jeg vil her nævne to store tilgange af medlemmer.

Der er for det første den store tilgang af spejdere fra Vangede, en 10-11 stykker, heriblandt undertegnede. Min bror Erik ringede til DOF og spurgte, hvor man skulle melde sig ind i en o-klub, når man nu boede i Vangede.

DOF svarede: ”Skærmen eller Rovers”, men Rovers bestod af gule spejdere, så det var ikke sagen. Vi var KFUM-spejdere! Og meldte os altså ind i Skærmen, som faktisk også havde tilholdssted i Kildebakken tæt på Vangede, for her boede Schilling. Af de spejdere er der i dag tre, der fortsat løber o-løb, Erik i Herlufsholm, Ole Berner i Søllerød og så mig.

Den næste store bølge af indmeldelser, jeg vil nævne i aften, gælder det, jeg kalder Smørumfolket, som dog også indbefatter folk fra f.eks. Hareskovby. De dyrker TRIM, men det var ikke nok for dem. Det er trods alt sjovere at løbe o-løb.

Denne sidste tilgang har betydet meget for klubbens sociale liv. Vi har flere træningsarrangementer hvert år med efterfølgende spisning og også et juleløb hvert år med spisning. 

Hvor skal vi så få nye medlemmer fra fremover? Ja, til juleløbet kommer efterhånden et dusin børnebørn. Deres interesse skal fastholdes, sådan så vi får medlemsfremgang også på den måde.

Så lidt om den ene krise i klubbens historie, som opstod i 1990.

I 1990 var der tale om, at klubben skulle sammenlægges med en anden klub. Især havde man øje på Ballerup OK. Generalforsamlingen blev den mest stormfulde i mands minde. Det blev pålagt bestyrelsen at afveje fordele og ulemper ved en fusion. Jeg var formand dengang og imod de tanker, men skulle alligevel undersøge de positive aspekter ved en fusion. Jeg trak mig i august. Planerne blev skrinlagt i efteråret 1991.

Mht. fremtiden er jeg fortrøstningsfuld. Vi er lige nu o. 60 medlemmer, men mange er meget aktive. Vi har løbere, der altid får os med på DOF’s klubmedaljeliste: Ulla Hooge og Mogens Hansen.

Og vi har i Mogens en glimrende og utrolig flittig korttegner. Vi har altså også et godt, socialt liv. Hertil hører udover det allerede sagte torsdags-træningen og den årlige Triangelmatch mellem Malmø OK, Lyngby OK og os.

Klubben er i dag hjemmehørende i Furesø Kommune, og vi har derfor også et udmærket klublokale her i Hareskovhallen.

Jeg tror derfor alt i alt, at klubben sagtens kan klare sig og også leve godt de næste, mange, mange år, ja, måske 60 år endnu! Hvorfor ikke?

Knud Torm