Regler for OK SKÆRMEN’s Klubmesterskaber

§1. Klubmesterskabet afgøres ved den sidste divisionsmatch [op/ned].

§ 2 For at deltage i klubmesterskabet,skal man have gennemført mindst 2 af de sidste 3. division løb  

§ 3 Beregning af handicap
Handicappet beregnes ud fra den km. tid der er opnået ved det bedste af, de kvalificerende løb.

§4. Der kåres 3 mestre.
1. Seniormester: Sort-blå-gul bane.
2. Ungdomsmester (under 21 år): Sort-gul-hvid bane.
3. Begyndermester: Grøn bane.

§5. Angående sværhedsgrader:
Man må godt gå 1 til 2 sværhedsgrader op, men man tager sit handicap med [km. tid]. Man kan ikke gå ned i sværhedsgrader.

§6. Senior-Mester-sort-blå-gul vinder klubbens vandrepokal.
Ungdoms-Mester (under 21 år) sort-gul-hvid bane vinder klubbens vandrefad. Årstal og vindernavne for de to mestre indgraveres.
Begynder-Mester vinder en til lejligheden indkøbt præmie.

§7. Hvis ikke alle tre løb kan afvikles, træffer bestyrelsen beslutning om hvilke løb,der så skal gælde til klubmesterskabet. Dette bekendtgøres medlemmerne.