Referat af BM 25/1-2017

Bestyrelsesmøde onsdag den 25. januar  2017 .
hos Jesper, Lilledal 25, 1.tv., 3450 Allerød.
Til stede: Carl Henrik, Steen, Lars, Per, Kirsten og Jesper

DAGSORDEN

 1. Valg af referent.

Kirsten blev valgt som referent.

 1. Godkendelse af referat.
 • Opfølgning af aktioner.

Carl Henrik har lavet tre Begynder-let baner, som kommer til at ligge i klublokalet.

Juleløbet 2017 afholdes d. 30 december og Mogens er planlægger.

Stafet 2017 skal tilmeldes i piskamok

Per har bestilt 5 SI-enheder

 1. 2017 Aktivitetsplan.

6 maj arrangementet udgår idet vi ikke har rådighed over skoven

Vi tilmelder os Find vej dagen. Aktion Lars.

Vi støtter datoen 12 – 13 august for Triangelmatch, hvor de 2 andre klubber også har godkendt datoen

Mogens kan ikke stå for kort kopiering fra d. 8 april til 30 maj, hvilket betyder at man skal forberede kort til løb i god tid.

Maj arrangementet løber af stablen med genbrug af banerne fra sidste år, som Svend Erik har lavet. Der skal udnævnes en tovholder. Aktion ?

Evt fotoorientering d. 10 juni skal afklares. Aktion Kirsten og Lars

Mogens har et fotoorienteringskort over Hareskov, som vi mener kan genbruges.

 1. Reception onsdag den 15. februar 2017 (60 års jubilæum).

På nuværende tidspunkt er der 10 tilmeldte.

Der er udsendt invitationer til klubmedlemmer, kommunen og formænd for Hareskov sportsklubber.

Carl Henrik holder formandstalen, Knud holder tale om klubbens historie herefter orienteringssangen.

 1. Generalforsamling den 23. februar 2017 herunder:
 • Bestyrelsens sammensætning i 2017.

Ikke afklaret

 • Indkaldelse til generalforsamlingen.

Mangler indstilling af 1 stk bestyrelsesmedlem og 1 stk suppleant

 • Bestyrelsens forslag til ”Medlemskategorier” i klubben love.

Sørens forslag kommer med.

Facebook mangler. Aktion Lars

 • Bestyrelsens oplæg til jubilæumsfest den 25. marts 2017.

udsendes sammen med indkaldelsen.

 • Regnskab 2016.

Steen sender en rettet kopi af regnskabet til Carl Henrik.

 • Budget 2017.

Steen kommer med et oplæg

 • indkomne forslag til generalforsamlingen.

Indslag om klubmesterskab.

 1. Jubilæumsfest lørdag den 25. marts 2017 (praktiske foranstaltninger).

Tages op på næste møde. Aktion Lars og Kirsten

 1. Status for udskiftning af faste poster.

Steen undersøger finansieringen af de faste poster.

 1. ”Idrættens dag” 19. august 2017 (fodboldklubben).

Kirsten foreslår en sprintbane i forbindelse med Dagen. Kirsten undersøger hvor man skal melde sig til.

Tages op på næste bestyrelsesmøde

 1. Juleløbet den 29. december 2016.

Vellykket på alle måder.

 1. Klubstøtte den 7. og 21. januar 2017 med lokalebookninger.

Vi har støttet lokalebookning til vintercup.

 1. Klubledermøde den 23. januar 2017.

OK Skærmen skal til næste klubledermøde d. 12 -6 præsentere klubben på 15 min.

                      Per kontakter Mogens Jørgensen angående SI enheder.

Der kom et forslag om at lave et arrangement målrettet til de børn der deltager i juleløb m.v.

Carl Henrik skal have booket lokaler til vores arrangementer

 • Næste bestyrelsesmøde.

Der skal overvejes om bestyrelsesmøderne skal afholdes onsdag eller torsdag.

Der blev ikke fastsat en dato.

26 jan . 2017 Kirsten Witt