Historisk Jubilæumstale

Klubbens jubilæumsreception i Hareskovhallen den 15/2 2017 var festlig med adskillige sange og taler. Se evt. billederne her.

Knud Torm holdt den historiske tale, som kan læses her:

Vi er i dag forsamlet her for at fejre OK Skærmens 60-års dag. Og det er just i dag, at klubben blev stiftet for 60 år siden. 

Jeg vil kort fortælle om baggrunden for oprettelsen og fortælle lidt om den senere historie, de fremgange og den ene krise, der har været i klubbens liv, og spå lidt om fremtiden.

Klubben blev oprettet af fire udbrydere fra KIF’s o-sektion: Poul Schilling Hansen, Kai Hollender Jensen, Vagn Olsson og Ove K. Jensen.

Sidstnævnte, som vi ikke kender så meget til, også fordi han hurtigt forsvinder ud af klubben igen, var kommet til KIF fra Stifinderne i Ålborg. De tre andre var københavnere eller måske rettere forstadskøbenhavnere. Disse stiftere skal vi så mindes i aften, synes jeg, ved at omtale dem her.

Jeg har selv kendt de tre førstnævnte, idet jeg blev medlem i 1962, og har dem i frisk erindring.

At stifte en ren, selvstændig o-klub var ikke en selvfølge dengang.

I den gamle Københavnskreds eksisterede der ikke en ren o-klub i forvejen. Skærmen bliver den første, men det er på et hængende hår, idet ROK (Reserveofficerernes Orienteringsklub) stiftes blot 10 dage efter.

Den mest fremtrædende af stifterne er Schilling. Han var på det tidspunkt formand for den nye Sjællandskreds. Han havde også været formand for o-sektionen i KIF. Han havde arrangeret stævner og lejre og været leder af landsholdet.

Derfor var klubben i stand til allerede i 1957 at arrangere det første ”Efterårsløb” med 207 deltagere. Lige siden har klubben afholdt dette løb om efteråret, og altid afholdt det som et kredsløb. Her holder klubben fanen højt.

Klubben havde dengang meget få medlemmer. I 1958 havde den 17 aktive og 5 passive medlemmer. Men for at en klub skal trives, og for at ikke alle straks slides op, må medlemsskaren jo være meget større end det. 

Der er så kommet medlemmer til hele tiden. Heldigvis. Jeg vil her nævne to store tilgange af medlemmer.

Der er for det første den store tilgang af spejdere fra Vangede, en 10-11 stykker, heriblandt undertegnede. Min bror Erik ringede til DOF og spurgte, hvor man skulle melde sig ind i en o-klub, når man nu boede i Vangede.

DOF svarede: ”Skærmen eller Rovers”, men Rovers bestod af gule spejdere, så det var ikke sagen. Vi var KFUM-spejdere! Og meldte os altså ind i Skærmen, som faktisk også havde tilholdssted i Kildebakken tæt på Vangede, for her boede Schilling. Af de spejdere er der i dag tre, der fortsat løber o-løb, Erik i Herlufsholm, Ole Berner i Søllerød og så mig.

Den næste store bølge af indmeldelser, jeg vil nævne i aften, gælder det, jeg kalder Smørumfolket, som dog også indbefatter folk fra f.eks. Hareskovby. De dyrker TRIM, men det var ikke nok for dem. Det er trods alt sjovere at løbe o-løb.

Denne sidste tilgang har betydet meget for klubbens sociale liv. Vi har flere træningsarrangementer hvert år med efterfølgende spisning og også et juleløb hvert år med spisning. 

Hvor skal vi så få nye medlemmer fra fremover? Ja, til juleløbet kommer efterhånden et dusin børnebørn. Deres interesse skal fastholdes, sådan så vi får medlemsfremgang også på den måde.

Så lidt om den ene krise i klubbens historie, som opstod i 1990.

I 1990 var der tale om, at klubben skulle sammenlægges med en anden klub. Især havde man øje på Ballerup OK. Generalforsamlingen blev den mest stormfulde i mands minde. Det blev pålagt bestyrelsen at afveje fordele og ulemper ved en fusion. Jeg var formand dengang og imod de tanker, men skulle alligevel undersøge de positive aspekter ved en fusion. Jeg trak mig i august. Planerne blev skrinlagt i efteråret 1991.

Mht. fremtiden er jeg fortrøstningsfuld. Vi er lige nu o. 60 medlemmer, men mange er meget aktive. Vi har løbere, der altid får os med på DOF’s klubmedaljeliste: Ulla Hooge og Mogens Hansen.

Og vi har i Mogens en glimrende og utrolig flittig korttegner. Vi har altså også et godt, socialt liv. Hertil hører udover det allerede sagte torsdags-træningen og den årlige Triangelmatch mellem Malmø OK, Lyngby OK og os.

Klubben er i dag hjemmehørende i Furesø Kommune, og vi har derfor også et udmærket klublokale her i Hareskovhallen.

Jeg tror derfor alt i alt, at klubben sagtens kan klare sig og også leve godt de næste, mange, mange år, ja, måske 60 år endnu! Hvorfor ikke?

Knud Torm