Referat fra BM 19/4-2017

Bestyrelsesmøde d. 19. april 2017 kl. 19.30

Hos Søren, Æblevangen 63, 2765 Smørum

Til stede: Søren, Steen, Per, Lars og Kirsten

Afbud: Jesper, Michael og Jesper Sørensen

Dagsorden

 1. Valg af referent.

Kirsten blev valgt.

 1. Godkendelse af referat

   Opfølgning på aktioner

Sportsdag i Hareskov. Kirsten kontakter formand for HIF

 1. Kaffebord på Skandrups Alle.

Kirsten har meldt os til hos formanden for HMB

 1. Find Vej Dagen – Oprettet, og så skal rammen udfyldes

Lørdag d. 29 april.

Der skal sættes plakater op, skoler, bibliotek og evt Rema1000

                      Kirsten tager Hareskov skole og Steen tager de 3 skoler i Værløse

                      Kirsten spørger Rema1000.Vi må gerne hænge op

                      Søren udsender en mail til klubbens medlemmer.

 1. PR-arrangementet 3 lørdage i maj – Kirsten

Der skal laves en ny plan for tovholder. Aktion Kirsten

Kirsten lægger et opslag på Hareskov gruppe om rekrutteringsdage i maj.

Er udført

 1. Divimatch 30. april og nærklubløb 14. maj – Fordeling af opgaver

Lars køber en sækkevogn.

Søren udsender en opgaveliste til divimatch sammen med bemanding af aktiviteter.

Kirsten kontrollerer billederne fra fotoorienteringskortet til 10 juni.

Lars og Kirsten laver en drejebog til 10 juni.

 1. Aktivering af medlemmer/frivillighedstjek

Søren udsender opråb om at få medlemmerne mere aktive med udgangspunkt i Miraklet i Rold.

 1. Rapportering til kommunen jfr. mail fra Steen d. 8. april

Vi forholder os afventende.

 1. Bestyrelsens ansvarsområder.

Søren laver en liste over bestyrelsens opgaver.

 1. Sommer Lege

                      Vi deltager ikke

 1. Aktivitetsplan version 0417

Ingen kommentarer.

 1. Afviklede/aflyste arrangementer

Jubilæumsfest aflyst p.g.a. manglende tilslutning

 1. Funktionslisten

Funktionslisten blev opdateret og lægges på hjemmesiden.

 1. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 21 juni kl 19.30 hos Per, Hesselvangen 3, Ganløse

Intet til eventuelt

                      24 april 2017