Referat fra BM 14/9-2017

Referat bestyrelsesmøde d. 14. september 2017 kl. 19.30

Hos Kirsten, Ravnehusparken 35, 3500 Værløse/Hareskovby

 Til stede: Jesper Sørensen, Per Hougaard, Lars Christoffersen, Michael Laustsen, Kirsten Witt, Søren Christensen

Dagsorden

 1. Valg af referent: Jesper Sørensen
 2. Godkendelse af referat
  Opfølgning på aktioner – Se nedenfor.
 3. Aktivering af den lidt passive del af klubben
  1. Grillpølserne til divimatchen
   God ide men den spredte start ødelagde ”mødet”.
  2. Indlæg fra Jørn, Mogens og Karoline – vedhæftet separat ”Input til idédebat”
   God ide.
   Aktion: Ved næste divimatch uddeles opgaver efter ”lodtrækning” (evt. kagebagning).
  3. Føler i månedsbrevet vedr. hver anden lørdag
   Ingen respons, men vi prøver den 7/10 kl. 10 samt 11/11.
   Aktion: 7/10 Jesper og Lars sørger for kort. Michael er postudsætter. Kirsten laver indbydelse.
   Michael laver løb 11/11.
  4. Månedsbrevet – fortsætte – ændre – ??
   Aktion: Per finder nogle af de gode gamle månedsbreve frem til Søren.
 4. Pointløb – salg ud af huset
  1. Gladsaxe Idræt – 29/9-17 fra Hareskovhallen
   Aktion: Søren og Mogens arrangerer kort powerpoint introduktion og pointløb.
  2. Kvikmarkens Privatskole
   Materiale tilsendt
  3. AB Håndbold – Afholdt med 14 deltagere – etableret på 1½ uge
   Succesfuldt løb på faste poster.
   Aktion: Søren laver oplæg til salgs annonce for std. løb til hjemmeside.
 5. Aktivitetslisten
 6. Opsamling på sommeren
  1. Triangelmatch 5-6/8
   Vi vandtJ Næste år til Sverige skal sælges bedre i klubben.
   Vi overvejer placering af vores løb om 2 år.
  2. Klubaften med SI 24/8
   Gode baner. Få deltagere, ca. 20.
   Aktion: Per indkøber stræktidsprinter.
  3. Divimatch 3/9
   36 deltagere fra klubben!
   Der er 32 tilmeldte til næste løbJ
  4. Familieløb 9/9
   3 voksne og 3 børn på trods af regnvejr. God bane. Bør gentages.
  5. Sommer- og sensommercup –
   Godt arrangement men få deltagere (de samme) fra Skærmen. Skal på aktivitetsplan.
   Aktion: Søren reklamerer for facebook i næste månedsbrev.
 7. Jubilæumsløbet 15/10
  Der har været funktionsleder møde. Ingen problemer.
  Lars henter udstyr hos Mogens Jørgensen.
 8. Næste bestyrelsesmøde
  Torsdag den 23/11-2017 hos Kirsten.
 9. Eventuelt
  1. Furesøkortet:
   Bestyrelsen har ikke været involveret i arbejdet men har givet Mogens fuldmagt til at arbejde videre med det på klubbens vegne. 
   Aktion: Søren ringer til Peter fra Farum.
  2. Skovcup
   Per har talt med koordinator for evt. at tilbyde et løb forår 2018. Per vil gerne stå for arrangementet men mangler banelægger. Møde 27/9, men vi kan ikke deltage.
   Aktion: Per
  3. Karruselløb
   Aktion: Michael laver et løb efterår 2018
  4. Hjemmeside
   Resultater mangler på hjemmeside.
   Aktion: Lars og Jesper