Referat fra BM 28/3-2017

Bestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2017 kl. 19.00 hos Kirsten, Ravnehusparken 35, 3500 Værløse. 

Tilstede: Søren Christensen, Lars Christoffersen, Jesper Sørensen, Kirsten Witt, Michael E Lausten, Jesper Gottlieb

DAGSORDEN

 1. Valg af referent.
  Jesper S. valgt.
 2. Godkendelse af referat. http://www.ok-skaermen.dk/?p=1541

Opfølgning af aktioner.

 • Tilmelding til find vej dagen stadigt udestående. Aktion Lars.
 • /rekrutterings arrangement:
  1. Tovholder mangler. Aktion Søren
  2. Arrangement skal på Facebook: Skærmen, Hareskov gruppen samt hjemmeside. Aktion Kirsten, Lars.
 • Fotoorientering: Aktion Lars og Kirsten arbejder videre.
 • Vi laver sprintbane. Aktion: Kirsten ringer til formand for fodboldklubben.
 1. Generalforsamling den 23. februar 2017
  1. Fremtidige forslag skal begrundes.
  2. Bestyrelsen skal fremover overveje hvilke forslag er til vejledende debat og hvilke der er beslutnings forslag.
  3. Bestyrelsen vil fremover forsøge at finde referent og dirigent uden for egne rækker.
  4. Ros til Hakon for rollen som dirigent.
 1. Jubilæumsfest lørdag den 25. marts 2017 med opsamling fra generalforsamlingen
  1. Ud fra hvad vi har hørt på generalforsamlingen:
   1. Klubben giver 150kr/pers
   2. Egenbetaling 250kr, børn 100kr.
 • Den øgede egenbetaling, samt at receptionen gik 3000kr. under budget, gør at der kan være levende musik.
 1. Facebook jfr. Carl-Henrik mail af 24. januar – vedhæftet
  1. Aktion: Søren
 1. Affaldsindsamling 2. april 2017 – Dansk Naturfredningsforening

Mulighed: http://tur.dn.dk/affaldsindsamlinger/20210

Oprette egen indsamling under DN

Vi arrangerer i Store Hareskov:

 1. Hjemmeside, Facebook: Aktion Jesper/Lars
 2. Tilmelding til Dansk naturfrednings forening (giver link). Aktion Søren
 3. Spørg Mogens om levering af kort. Aktion Søren
 4. Tovholder: Søren
 5. Visitkort skal med i skoven. Forslag: Store Hareskov, Hareskoven Station som udgangspunkt.
 6. 2017 Aktivitetsplan. Version 0217
  1. Triangelmatch 5-6/8.
  2. Apr. affaldsindsamling
 1. Oplæg vedhæftet
  1. Vi arbejdere videre.
 1. PR-arrangementer i maj – Tovholder – korttryk inden 8. april!!

Se pkt. 2.

 1. Klubstøtte den mesterskabsløb
  • Vi vil gerne støtte medlemmer der deltager i SM, DM, VM med halvdelen af startgebyret.
  • Næste bestyrelsesmøde 19 Apr.. hos Søren.
  • Søren sender billeder til Furesø idrætsråd.
  • Der blev talt om ny muligheder for at få fat i unge mennesker og større deltagelse til ugentlig træning.